زنگ خودكار مدارس

سروش4

تستر مادر بورد QPCI

لينك

الكترونيك
كامپيوتر
سخت افزار
Google
 

Download File

لطفا جهت دریافت فایل روی آیکون مربوط به آن کلیک نمائید.

پس از انتخاب 8 نوع ملودی نام آنها را به شرکت اطلاع داده تا پس از آماده شدن آی سی آهنگ نماینده ما برای تعویض ملودی دستگاه مراجعه کند.

Pdf file

پس از انتخاب نوع اذان نام آن را به شرکت اطلاع داده تا پس از آماده شدن آی سی مربوط به اذان نماینده ما برای تعویض ملودی دستگاه مراجعه کند.

Pdf file

آرشیو اذان برای سروش 3

دفترچه راهنمای تستر مادر بورد

آرشیو آهنگهای سروش 3

دفترچه راهنمای سروش 3

Pdf file

دفترچه راهنمای سروش 2

Pdf file

دفترچه راهنمای تستر پاور

Pdf file

دفترچه خطاهاي مادر بورد

Pdf file

دفترچه راهنمای ندا

Pdf file

دفترچه راهنمای EGA VGA Convertor

Pdf file

دفترچه راهنمای  TFT LCD

Pdf file

دفترچه راهنمای سروش 4

اذان شرعی به افق شهرهای مختلف. فایل شهر مورد نظر را پس از حذف نام شهر به روی حافظه جانبی دستگاه روی ریشه کپی نمائید مانند:    f:\azan.csv   

فایل اوقات شرعی برای سروش 4

Wavepad.zip

برنامه تبدیل فایلهای صوتی برای سروش 4

به همراه توضیحات نصب و راهنمای تبدیل به فرمت WAV

راهنمای تبدیل فایلهای صوتی به فرمت قابل پخش در سروش 4

به همراه توضیحات نصب و راهنمای تبدیل به فرمت WAV

راهنمای تبدیل فایلهای صوتی به فرمت قابل پخش در سروش 3 آپگرید          S3_Upgrade