" />

زنگ خودکار ندا »

زنگ هوشمند

Elcom شهریور ۹, ۱۳۹۱ ۰

بیشتر بخوانید »
زنگ اتوماتیک مدارس مدل  ندا

زنگ اتوماتیک مدارس مدل ندا

Elcom شهریور ۸, ۱۳۹۱ ۰

  محصول ۱۳۸۶ این دستگاه با امکان پخش زنگ توسط آمپلیفایر مدرسه عهده دار زمان بندی کلاسها است. این دستگاه امکان روشن نمودن اتوماتیک آمپلیفایر را نداشته و باید این کار توسط پرسنل مدرسه

بیشتر بخوانید »