" />

سیستم کارت شارژ فرابان

جدیدترین محصول گروه مهندسی الکترونیکی و کامپیوتر الکام قابل استفاده برای آسانسور های باری و مسافری

ویژگی های سیستم کارت شارژ فرابان:
* پایین آوردن  مصرف برق وهزینه های تعمیر و نگهداری ماهیانه
* جلوگیری از سوء استفاده و تردد غیر مجاز
* پرداخت هزینه در هنگام استفاده
* رعایت عدالت در دریافت هزینه شارژ
* امکان ثبت طبقه، زمان و تاریخ تردد
* استفاده از کارت های RFID غیر تماسی
* احضار آسانسور تنها توسط کارت شارژ
* جلوگیری از تردد مسافر در اسانسورهای باری
این سیستم دارای دو قسمت بوده، صفحه ی کنترل شارژ در داخل کابین و قسمت کنترل تردد بر روی کلید احضار درب طبقات، نصب می گردد. این سیستم میتواند باعث کمتر شدن ترافیک کاری در آسانسورهای باری در ساختمان های اداری و تجاری جهت حمل و نقل بار گردد.