" />

دانلود کتاب های یک عاشقانه آرام و جام جهانی در جوادیه

Elcom شهریور ۷, ۱۳۹۴ ۰

برنامه خندوانه یکی از پربیننده ترین برنامه های تلویزیون است که اخیرا مسابقه ای برای افزایش سرانه مطالعه کتاب ترتیب داده اما نسخه مجازی کتاب های مورد مسابقه به سختی در اینترنت یافت میشود به همین دلیل نیز ما این کتاب هارا به طورت رایگان برای شما فراهم کردیم.

 

 

کتاب یک عاشقانه آرام

اثر نادر ابراهیمی

مقدمه

يا حق ديگر جوان نيستم

ميان سال هم نيستم بههمينخاطراستكههميشهميانديشم:آينآخريناثريستكهبهاوپيشكشميكنم.بهفكرمميرسدكه

. بنويسم “براي آخرين بار ، به او ” اما احساس مي كنم كه در اين جمله ، نقصي هست ، و اضطرابي
يادم مي آيد اولين كتابم را ، در نيمه راه جواني ، به بهترين دوست ِ روزگار كودكي تا جواني ام تقديم كردم : ” به

. برادرم رحيم قاضي مقدم ،كه با دوستي ام بيش از همه كس او را عذاب داده ام

: حال ، درآستانه ي پيري ، مي خواهم جمله يي شبيه به آن بگويم

.. به همسرم فرزانه ، كه با مهر بي حدم به او ، تنها كسي بوده ام هكپيوسته عذابش داده ام

و افسوس كه نمي توان بازگشت و از نو ساخت ، اما دست كم ، به آنها كه در آغاز راهندمي توان يادگاري كوچكي داد، . شايد به كارشان بيايد

يك عاشقانه ي آرام ” و اگر خدا بخواهد و زنده بمانمك ،” يك عاشقانه ي بسيار آرام ” يادگاري است از من و او به ” … . همه ي آنها كه در آغاز راهند

ن.ا

دانلود

 

جام جهانی در جوادیه

اثر داوود امیریان

قسمتی از کتاب

سیاوش جعبه شیرینی به درست سر خیابان رسید. پا به محوطه خاکی گذاشت. از کنار چند پایه قطور بتونی که پل عظیم و نیمه تمامی را نگه داشته بودند رد شد. سر و صدای کارگران ایرانی و افغانی که روی پل کار میکردند شنیده می شد.nh

دانلود

لطفاً نظرات و تجربیات خود را در ارتباط با این محصول مرقوم فرمائید. »