" />

منبع تغذيه متغير هاي‌ولتا‍‍ژ 2000 ولت 100 ميلي آمپر

Elcom شهریور ۱۹, ۱۳۹۱ ۰

امكان انتخاب پلاريته خروجي

امكان زمانبندي خروجي به صورت 2000+/- ولت با پالسهاي مربعي از 100 ميلي ثانيه تا 300 ساعت

خروجي استابل و منو استابل منو پلاريته

خروجي استابل و منو استابل دوال پلاريته

 

image1102

لطفاً نظرات و تجربیات خود را در ارتباط با این محصول مرقوم فرمائید. »